περίπατοι

μία πόλη, πολλά πρόσωπα,
αναρίθμητες ιστορίες

ρωμαϊκή και βυζαντινή
διαδρομή

εβραϊκός περίπατος στη Θεσσαλονίκη:
μνήμη και γεύσεις

σκοτεινή μνήμη

“Σελανίκ:
το ρόδο του Σουλτάνου”

στα ίχνη
των θεών της πόλης

οι δρόμοι
της φωτιάς

από Πύργο σε Πύργο

“Δρόμοι, Μέγαρα,
Στοές”